انواع فن سانتریفیوژ

فن سانتریفیوژ بکوارد: این مدل از فن گریز از مرکز دارای پره هایی به شکل خم رو به عقب (backward) می باشد. به دلیل…

فن سانتریفوژ و اکسیال

فن سانتریفوژ و اکسیال نکات مهم انتخاب انواع فن سانتریفیوژ و آکسیال : بطور کلی فن سانتریفیوژ و آکسیال جهت تخلیه هوا ، سیرکولاسیون…
فهرست