انواع فن سانتریفیوژ

فن سانتریفیوژ بکوارد: این مدل از فن گریز از مرکز دارای پره هایی به شکل خم رو به عقب (backward) می باشد. به دلیل…

فن اکسیال (محوری)

فن اکسیال یا محوری چیست؟ فن محوری یا فن آکسیال به انگلیس Axial fan ، یکی از انواع فن است که جریان هوا در…
فهرست