غبارگیر مرطوب

عبارگیر مرطوب چیست و شامل چه سیستم هایی می شود؟ اسکرابرهای ونتوری(E.S.I) یک اسکرابر ونتوری یا اسپری گاز اتمیزه، به منظور افزایش تماس گاز-مایع…

برج آکنه

برج آکنه چیست؟ برجهای آکنه ، قسمت مهمی از تجهیزات وسیع انتقال جرم و حرارت هستند. امروزه، استفاده از برجهای پر شده به دلیل افت…

اسپری اسکرابر

اسپری اسکرابر چیست؟ غبارگیرهایی که از مایعات استفاده می‌کنند به عنوان اسکرابر شناخته می‌شوند.در این سیستم‌ها مایع پاک کننده ( معمولاً آب ) وارد تماس…

بگ فیلتر (غبارگیر)

بگ فیلتر (غبارگیر) یا فیلتر کیسه ای چیست؟ فیلتر کیسه ای ( bag filter) عبارت است از محفظه ای شامل تعدادی کیسه آویخته و وصل شده…

سیکلون سپراتور

سیکلون و مولتی سیکلون چیست؟ یکی از مرسوم‌ترین وکم استهلاک‌ترین ودر ظاهر ساده ترین نوع سپراتورها سیکلون سپراتوراست. با توجه به معنای لغوی آن…

اتاقک نشست

اتاق ته نشینی یا اتاقک نشست یکی از وسایل اولیه کنترل ذرات منتشره که از یک اتاقک انبساطی تشکیل شده است. سرعت گاز در…
فهرست