سبد فیلتر (CAGE)

سبد فیلتر (Cage) (سبدهای نگهدارنده  کیسه فیلتر) چیست؟ یکی دیگر از محصولات شرکت شایان صنعت، تولید انواع سبدهای نگهدارنده (Cage) کیسه فیلتر می‌باشد.(سبد بگ فیلتر).…
فهرست