زمان تعویض کیسه فیلتر

زمان تعویض کیسه فیلترها تعویض کردن کیسه فیلتر در زمانی زود تر از زمان مورد نیاز سبب افزایش غیر ضروری قیمت و صرف زمان…

بگ فیلتر پرتابل (قابل حمل)

بگ فیلتر پرتابل (تمیزکننده پرتابل) چیست؟ بگ فیلتر در دو مدل غبار روب مرکزی و غبارگیر پرتابل ارایه می شود. مشخصات و چگونگی عملکرد دستگاه…

بگ فیلتر آنلاین

بگ فیلتر آنلاین (تمیزکننده آنلاین) چیست؟ تمیز کردن کیسه‌ها به دو طریق Offline , Online انجام می‌شود، درحالت Online محفظه مورد نظر از خط…

بگ فیلتر آفلاین

بگ فیلتر آفلاین (تمیزکننده آفلاین) چیست؟ سه روش عمده تمیز شدن (احیا) کیسه‌ها عبارتند از: 1- روش جت پالس مناسب برای دامنه وسیعی از…

بگ فیلتر (غبارگیر)

بگ فیلتر (غبارگیر) یا فیلتر کیسه ای چیست؟ فیلتر کیسه ای ( bag filter) عبارت است از محفظه ای شامل تعدادی کیسه آویخته و وصل شده…
فهرست