غبارگیر مرطوب

عبارگیر مرطوب چیست و شامل چه سیستم هایی می شود؟ اسکرابرهای ونتوری(E.S.I) یک اسکرابر ونتوری یا اسپری گاز اتمیزه، به منظور افزایش تماس گاز-مایع…

برج آکنه

برج آکنه چیست؟ برجهای آکنه ، قسمت مهمی از تجهیزات وسیع انتقال جرم و حرارت هستند. امروزه، استفاده از برجهای پر شده به دلیل افت…

اسپری اسکرابر

اسپری اسکرابر چیست؟ غبارگیرهایی که از مایعات استفاده می‌کنند به عنوان اسکرابر شناخته می‌شوند.در این سیستم‌ها مایع پاک کننده ( معمولاً آب ) وارد تماس…
فهرست