شركت كاوش زيست شايان صنعت شما را به بازديد از غرفه خود در چهاردهمین نمايشگاه بين المللی متالورژی اصفهان دعوت می نمايد. محل دائمی نمايشگاه های بين المللی اصفهان،
۱۰_۱۳ شهریور ۱۴۰۱
ساعت بازديد ۱۰ الی ۱۸

 

فهرست