مراحل نصب و راه اندازی سیستم بگ فیلتر

مراحل نصب و راه اندازی سیستم بگ فیلتر

نصب سیستم بگ فیلتر

بسته به نوع بگ هاوس انتخابی، راه اندازی اولیه عملیاتی و نصب آن از چند روز تا چند ماه می تواند طول بکشد. اجرای دستورالعمل های صحیح، در هر حالتی می تواند در صرفه جویی وقت و هزینه موثر باشد و همچنین برای نگهداری و تعمیرات آینده سیستم بگ هاوس نیز مفید خواهد بود.

هماهنگی مناسب بین طراح بگ هاوس و پرسنل نصب و نگهداری به حفظ عملکرد بگ هاوس برای سال ها کمک خواهد کرد. در زیر، برخی مشخصه های کلیدی که اپراتور تاسیسات باید آنها را در طول دوره نصب ارزیابی کند، لیست شده اند:
• دسترسی آسان به همه نواحی نگهداری فن¬ها، موتورها، شیرهای تخلیه، شیربرقی¬ها، دمپرها، مانیتور کیسه ها
• دسترسی آسان به همه نواحی تست و بازبینی- پورت های تست دودکش و مانیتورهای انتشار پیوسته
• شرایط آب و هوایی بگ هاوس باید توانایی تحمل آب و هوایی سخت نظیر باران یا برف را داشته باشد.

مشخصه های زیر برای یک بگ هاوس که بطور صحیح طراحی و نصب شده پیشنهاد شده است

توزیع یکنواخت هوا و غبار برای همه فیلترها:
طراحی غبار و انحراف صفحات، همگی در توزیع یکنواخت گاز شرکت می کنند. اگر این تجهیزات به درستی نصب نشوند، با القای نواحی جریان زیاد گاز سبب برانگیختن غبار یا سایش فیلترهای کیسه ای می شوند و با القای نواحی با غلظت زیاد غبار می توانند تولید بار نامساعد هوپر و کیک غبار ناهموار فیلتر پارچه ای کند.

هوا بندی و سیل بودن کلی سیستم از غبار به خروجی دودکش
عدم نشتی هوا در فلنج ها، کالکتور، کانال های ارتباطی، درز و جوش ها و ……

روکش ها و رنگ آمیزی موثر

بتونه های محافظت نشده اجازه می دهند خوردگی رخ دهد و به سندبلاست نیازمند هستند و تعمیرات پرهزینه را برای اپراتورهای تاسیسات به همراه دارند.

فیلترهای کیسه ای که به درستی نصب شده اند

فیلترهای کیسه ای، قلب هر سیستم مجموعه فیلتر پارچه ای محسوب می شوند. نصب غلط آنها می تواند منجر به معیوب شدن سریع کیسه، کاهش میزان موثر بودن عملیات پاکسازی، افت فشار بالا و افزایش هزینه های عملیاتی یا افزایش انتشار غبار خروجی دودکش گردد. هر سازنده ای دستورالعمل هایی برای نصب صحیح فیلتر کیسه ای ارائه می دهد، که این موارد باید صریحا اجرا شوند. اغلب اوقات، معایب اولیه کیسه ها در اثر نصب نادرست آنها ایجاد می گردد. برای تکنسین های نصب راحت تر است که در همان ابتدا، اتصالات مربوط به کیسه ها و غیره را در یک کالکتور خشک، خنک و تمیز چک کنند، به جای اینکه مجبور باشند یک روز بعد از راه اندازی چنین بررسی هایی را انجام دهند. نگهداری کیسه ها، معمولا 70% از زمان و هزینه نگهداری سالیانه را به خود اختصاص می دهد. تلاش های بیشتر در این زمینه، در طول نصب می تواند اثر بیشتری نیز داشته باشد.

نصب صحیح عایق

از عایق، نوعا برای جلوگیری از ایجاد مشکلات نگهداری و تعمیرات بر روی سیستم های کالکتور با دمای بالا استفاده می شود. هنگام کار با گازهای با دمای بالا، حفظ دمای گاز و همه اجزای کالکتور که در تماس با آن قرار می گیرند، در بالاتر از نقطه شبنم گاز بسیار اهمیت دارد. فرد نصاب باید چک کند که همه سطوح و نواحی مستعد اتلاف حرارت به طور صحیحی پوشش داده شده باشند. در عمل، باید مراقب نقاط سرد که خوردگی محلی ایجاد می کنند باشد. اتلاف حرارت زیاد می تواند سبب افزایش زمان وارم آپ یا کاهش دمای گاز به زیر نقطه شبنم آن گردد.

آب بندی کلی بین سمت تمیز و سمت کثیف کالکتور

به یاد داشته باشید که هدف اولیه کالکتور غبار، جداسازی ذرات و مواد خاص از گاز توسط فیلتراسیون پارچه¬ای می باشد. این بدان معنی است که همه گاز باید از پارچه عبور کند. هر نشتی عبور از فیلترهای پارچه¬ای، مستقیما موجب انتشار غبار از دودکش می گردد و بنابراین بازده جمع آوری سیستم را کاهش می¬دهد. زمان نظارت بر نشتی کنارگذر قبل از راه اندازی و استارت آپ اولیه است، زمانیکه همه چیز تمیز و قابل دسترسی است. بهترین تکنیک استفاده از یک نور درخشان بر یک سمت فضای اشغال شده و مشاهده چشمی نفوذ نور به سمت دیگر می باشد. این موثرترین روش در تاریکی کلی است. نصاب باید زمان اضافی را برای چک کردن این ناحیه مهم در نظر بگیرد. بعد از راه اندازی اولیه، بررسی نشتی از پائین دودکش که بخاطر به معایب کیسه نباشد، می تواند بسیار دشوار گردد.

دمپرهای عملیاتی و نصب صحیح آنها

اکثر سیستم ها از چندین دمپر برای مجزا کردن نواحی سیستم یا کنترل حجم و دبی هوا استفاده می کنند. تنظیم و تراز بودن هر دوی تیغه های داخلی و اتصال عملیاتی آنها مهم است. نشتی از طریق دمپرها، می تواند منجر به تمیزکاری نامناسب کیسه ها گردد. این موضوع همچنین میتواند شرایط محیطی نامساعدی برای کارکردن کارگران نگهداری در این قسمت ایجاد کند و حتی منجر به تهدید سلامتی آنها گردد.

اجزای مکانیکی عملیاتی مناسب

اکثر اجزای مکانیکی تحت یک خط سیر عملیاتی نرمال طراحی می شوند. محل میله استوانه ای، چرخش موتور و غیره باید چک شوند.

فن های در حال عملیات روان

برای چرخش بهتر فن، باید تراز بودن و تنظیم اجزای متحرک و لرزش صحیح فن چک شود. برای جلوگیری از لرزش اضافی باید فن بطور ایمن بر یک جسم مناسب نصب شود.

هوای متراکم، خشک و تمیز

اکثر سیستم ها، برای عملیات دمپرها، کنترل ها، تاسیسات و غیره از هوای متراکم استفاده می کنند. احتمالا سیستم های بسیاری با مشکلات خاموش کردن دستگاه و نگهداری آن که در اثر کیفیت پایین هوای متراکم ایجاد می شوند، روبرو هستند. هوای خشک تمیز برای دستیابی به عملکرد مناسب اجزای پنوماتیک ضروری است. در هنگام نصب، جائیکه هوای محیط به زیر 32 درجه فارنهایت افت می کند، معمولا از یک سیستم خشک کن دسیکانت اسفاده می شود. برخی اوقات نصب خطوط هوایی و اجزای پنوماتیک مورد نیاز خواهد بود. اغلب، چنین ملاحظاتی در سیستم کالکتور غبار با هوای خشک متراکم تمیزی که توسط مالک تامین می¬شود، در نظر گرفته نمی شود. توجه داشته باشید که زمانیکه هوا به اجزای پنوماتیک می رسد باید حتما خشک و تمیز باشد.
رطوبت در هوای فشرده در ابتدا باعث اخلال در عملکرد شیرهای برقی جت پالس و کتابی شده سپس باعث بسته شدن روزنه ها و چشمه های کیسه ها و در نتیجه گل آلود شدن آنها و افت مکش فن می گردد و درانتها باعث اخلال در سیستم انتقال دهنده خروج دوده شامل اسکرو و روتاری ها می گردد.

فهرست