شوینده‌ های ونتوری یا ونتوری اسکرابر

شوینده‌ های ونتوری یا ونتوری اسکرابر

 

شوینده‌ های ونتوری چیست و چه کاربری دارند؟

شوینده‌های ونتوری برای جداسای ذرات جامد گاز آلاینده با استفاده از یک جریان مایع کاربرد دارند.

عملکرد آنها براساس مکانیسم برخورد و جذب ناشی از تماس مماسی ذرات غبار توسط قطرات آب استوار است.
در شوینده‌های ونتوری گاز حاوی ذرات از درون یک لوله کوچک که وسط آن تنگ و انتهای گشاد است عبور می‌دهند. این انقباض باعث می‌شودجریان گاز وقتی که فشار افزایش می‌یابد سرعت یابد. تفاوت در سرعت و فشار بعد از انقباض باعث می‌شود ذرات و آب با یکدیگر مخلوط شده و ترکیب گردند. کاهش سرعت در قسمت انبساطی دهانه اجازه می‌دهد که قطرات آب حاوی ذرات از جریان گاز خارج شوند.

شوینده‌های ونتوری برای جداسازی ذرات کوچک با راندمان جداسازی بالای 99% مؤثر هستند.
یکی از اشکالات این دستگاه تولید پساب است.

فهرست