شرکت کاوش زیست شایان صنعت همچون ادوار گذشته در بیستمین نمایشگاه بین المللی متالوژی ایران متافو حضور فعال دارد، منتظر دیدارتان هستیم.

مکان: نمایشگاه بین المللی تهران، سالن 38، غرفه A07

زمان: 3 الی 6 آذر 1402، از ساعت 8 صبح الی 15

فهرست