بگ فیلتر آنلاین (تمیزکننده آنلاین) چیست؟

تمیز کردن کیسه‌ها به دو طریق Offline , Online انجام می‌شود، درحالت Online محفظه مورد نظر از خط تولید خارج نشده و همچنان در مسیر گاز قراردارد ولی درحالت Offline محفظه از خط تولید جدا و ایزوله می‌شود و پس از اتمام عملیات تمیزکاری مجدداً به خط باز میگردد .

غبارگیرهای پارچه ای که بطور عمده به نام بگ فیلتر و بگ هاوس شناخته می‌شود، یکی از کاراترین و اقتصادی‌ترین انواع فیلترها می‌باشد.

گاز غبار آلود به یکی از خانه‌های فیلتر وارد شده، ذرات غبار با قطر بزرگتر پس از ورود، تحت تاثیر نیروی وزن خود به طرف هاپر حرکت کرده و مابقی برروی کیسه‌های فیلتر جمع می‌شوند. زمانی که ضخامت غبار جمع شده بر روی کیسه‌ها به حدی برسد که جریان یه سختی عبور می‌نماید (افت فشار) پروسه تمیز کردن کیسه‌ها آغاز می‌شود.

7951cad913207c1eb092001f79a35e06

تمیز کردن کیسه‌ها به سه روش امکان پذیر است: روش هوای معکوس (Reverse air)، روش جت هوا (air pulse) و روش مکانیکی (shaker).

کیسه‌ها از جنس‌های مختلفی ساخته می‌شوند و در زمان انتخاب کیسه بایستی موارد زیر را مد نظر قرارداد:

  • دمای گاز
  • میزان رطوبت غبار
  • ماهیت الکتریکی ذرات غبار
  • میزان خورندگی ذرات غبار
  • مقاومت اسیدی و قلیایی پارچه
  • توانایی پارچه برای رهایی از لایه غبار
  • توانایی پارچه در گذردهی هوا
  • سایز ذرات غبار
  • قیمت کیسه

در طراحی غبارگیرهای پارچه ای علاوه بر شرایط گاز ورودی، موارد زیر نیز بایستی مد نظر قرار گیرند:

افت فشار، سرعت عمودی گاز بین کیسه ها، نسبت هوا به سطح پارچه .

افت فشار

افت فشار یکی از پارامترهای بسیار مهم در طراحی فیلترهای پارچه ای است . این پارامتر معرف مقاومت پارچه فیلتر در برابر عبور جریان گاز می‌باشد. افت فشار بیشتر، نمایانگر مقاومت بیشترپارچه در برابر جریان گاز است. افت فشار با واحدهای میلی بار، میلیمتر جیوه و یا میلیمترآب سنجیده می‌شود.

جهت اندازه گیری افت فشار در فیلتر‌های پارچه ای، از اندازه گیری فشارکلی در دو نقطه که معمولا ورودی و خروجی فیلتر می‌باشد، بهره می‌جویند.

سرعت غبارگیری: نسبت هوا به پارچه

دو واژه سرعت غبارگیری و نسبت هوا به پارچه قابل استفاده به جای یکدیگرند. نسبت هوا به پارچه، با نسبت هوای وارد شده به فیلتر با واحد متر مکعب بر دقیقه، به سطح فیلتراسیون با واحد متر مربع تعریف می‌شود. واحدهایی که A/C با آن سنجیده می‌شوند عبارتند از: m/min ,cm/s

بالاتر بودن این نسبت، به معنای حجم بالاتری از هوا یا گاز است که از سطح پارچه فیلتر عبور می‌کند و پایین‌تر بودن این نسبت، به معنای حجم پایین‌تر گاز نسبت به سطح پارچه فیلتر می‌باشد.

سرعت عمودی گاز بین کیسه ها

به سرعت عمودی گاز بین کیسه‌های فیلتر در یک فیلتر کیسه ای Can Velocity گفته می‌شود. واحد اندازه گیری این سرعت m/min بوده و از دیگر واحدهای مصطلح می‌توان بهft/min و cm/sec اشاره نمود.

در فیلترهایی که از روش Online استفاده می‌نمایند ذرات غبار جدا شده از سطح کیسه‌ها در طول عملیات تمیز کاری بایستی تحت تاثیر نیروی وزن خود در محیط فیلتر به سمت پایین حرکت کنند. چنانچه سرعت رو به بالای گاز ورودی از سرعت رو به پایین سقوط این ذرات تجاوز کند، ذرات مجدداً به سطح کیک غبار بازگشته و عملکرد فیلتر را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

گالری تصاویر محصول

فهرست