بهره برداری نگهداری و تعمیر فن های صنعتی (قسمت دوم)

بهره برداری نگهداری و تعمیر فن های صنعتی (قسمت دوم)

خطرات مربوط به بهره برداری نادرست از فن ها

از به کار بردن فن ها در شرایطی به غیر از آنچه که در پلاک بدنه فن ذکر شده است قویا خودداریکنید.
• از جابجایی یا تغییر بخشهایی از فن از قبیل حفاظ ها، قطعات اتصالی و … و جایگزینی قطعات دیگر به جای آنها اجتناب کنید.
• دستها، پاها و یا قسمتهای دیگر بدن را در معرض بخشهای متحرک قرار ندهید.
• از نزدیک کردن دست به قطعات گردنده اجتناب نمائید.
• از قراردادن فن ها در محیط های قابل انفجار بپرهیزید. تنها فن های ویژه که توسط کارشناسان این شرکت تائید می شوند در چنین محیط هایی قابل نصب هستند.
• در صورت معیوب بودن فن، تعمیر یا تعویض قطعات توسط افراد غیر مجاز ممنوع می باشد .
• دقت شود تا از هواکش ها برای تخلیه سیالاتی استفاده شود که در این کتابچه ذکر گردیده است و طبیعتاٌ استفاده نابجا خطراتی را به دنبال خواهد داشت.
• بعد از جایگزینی یا تعمیر قطعات اطمینان کامل حاصل کنید که قطعات مورد نظر به درستی نصب شده اند و سپس اقدام به راه اندازی دستگاه نمائید.
• توجه نمائید که عملکرد ناقص یک بخش می تواند منجر به خرابی سایر قسمتهای فن شود.

دستور العمل بهره برداری نگهداری و تعمیر سیستم غبارگیر

• مراقب وضعیت تجهیزات ایمنی فن باشید و بر روی هر یک علامتهای نشان دهنده خطرهای مربوطه را نصب نمائید.
• در مواردی که فن ناقص کار می کند به جهت جلوگیری از آسیب به افراد و وارد آمدن خسارت به قسمتهای مختلف فن به دفترچه راهنما مراجعه کنید.
• از محکم بودن پیچها و اتصالات مربوط به پروانه و قطعات دوار کاملا مطمئن شوید و در غیر اینصورت از روشن کردن دستگاه ها بپرهیزید و سریعا مسئول مربوطه را در جریان امر قرار دهید .
• افراد عامل می بایست مجهز به تجهیزات ایمنی به هنگام کار باشند. افراد با لباس های معمولی از نزدیک شدن به دستگاه به هنگام کار خودداری کنند.
• افرادی که از فن بهره برداری می نمایند از به همراه داشتن وسایل اضافی مانند انگشتر، خودکار و … درحین کار با فن پرهیز نمایند.
• در هنگام بهره برداری از فن حتما از تجهیزات ایمنی مانند کلاه و دستکش مخصوص استفاده نمائید .
• مصرف کننده می بایست زمینه های صحیح نصب بخشهای الکتریکی مربوط به موتور و محفظه را همراه با موارد ایمنی لازم فراهم نماید.
• تجهیزات محافظ می بایست کاملا در جای خود فیکس شده و توسط پیچ و مهره محکم شوند لق شدن یکی از آنها موجب خرابی فن و یا جابجا شدن قسمتهای دیگر میشود .
• تمامی تجهیزات محافظ می بایست کاملا در جای خود فیکس شده و توسط پیچ و مهره محکم شوند .
• محل نصب فن می بایست تمیز نگهداری شود. قطرات آب با روغن ریخته شده می بایست هر چه سریعتر خشک و تمیز شوند .
• حداقل فواصل نصب ذکر شده در این دفترچه می بایست مد نظر قرار گرفته شود تا راندمان عملکرد مربوط به فن رضایتمند باشد. نصب نادرست یک هواکش می تواند کارکرد صحیح آن را از بین ببرد .

دستور العمل بهره برداری نگهداری و تعمیر سیستم غبارگیر

نکات مربوط به اجرای برنامه های نگهداری و تعمیرات
• یک برنامه تعمیرات و نگهداری زمانبندی شده طراحی و اجرا نمائید تا از فرسودگی، خستگی و شکستگی نابهنگام قطعات جلوگیری شود.
• پوششی بر روی الکتروموتور فن جهت حفاظت در مقابل رطوبت باران و برف تعبیه و نصب گردد.
• هنگام تعمیرات و تمیزکاری روتور حتما از عدم چرخش روتو اطمینان یابید. زیرا این چرخش حتی هنگام خاموش نمودن فن نیز می تواند سبب مصدومیت شود.
• حتی هنگامی که برق دستگاه قطع می باشد، قسمتهای گردنده فن در اثر عوامل طبیعی مانند وزش باد و یا در اثر جریانهای تولید شده توسط فن های اطراف ممکن است در حال چرخش باشند بنابراین تا هنگامی که از عدم چرخش قطعات گردنده فن در اثر این عوامل اطمینان پیدا نکرده اید عملیات تعمیر و تمیز کاری را آغاز نکنید .

تذکر: از موارد ذیل جدا خودداری نمائید.

• انجام هر گونه تعمیرات قبل از مطمئن شدن از توقف کامل هواکش .
• انجام روغن کاری قطعات قبل از جدا کردن فن از اتصالات برقی مربوطه .
• تمیز کردن فن در هنگام کارکرد آن .
• باز کردن حفاظ و قطعات فن هنگامی که هواکش در حال کار کردن است .

خطرات ناشی از شرایط محیطی پیرامون فن

موارد ذیل می توانند طول عمر قطعات مختلف دستگاه را کم کنند :
• قرار گرفتن فن در محیط هایی که لرزش های مکانیکی زیاد است.
• خطرات مربوط به زنگ زدگی محیط اطراف و عواملی مانند گازهای خورنده، بخار آب و دودها
• دمای بالای محیط
• چگالی خارج از محدوده طراحی سیال

فهرست