بهره برداری نگهداری و تعمیر فن های صنعتی (قسمت اول)

بهره برداری نگهداری و تعمیر فن های صنعتی (قسمت اول)

اطلاعات عمومی در مورد فن ها
قوانین اصلی و تعاریف هواکش های رادیال یا سانتریفیوژها را از این جهت به این نام می خوانند که سیالات از جهت محور روتور وارد شده و سپس به شکل دورانی خارج می شوند. انواع پره های این نوع هواکش ها به شکل های محدب و مقعر و صاف هستند که در نوع اول سیال با برخورد به پشت پرده خارج می شود، در نوع دوم سیال با رانده شدن توسط قسمت داخل پره به جلو تخلیه می شود و در نوع سوم نیز سیال توسط پشت یا جلو پره رانده می شود که البته در این حالت با توجه به شرایط کار کرد، یک طرف پره نسبت به طرف دیگر تقویت می شود.

پارامترهای اصلی و تعیین کننده در طراحی فنها به شرح زیر می باشند:
• شار یا جریان حجمی: عبارت از میزان سیال خروجی در یک مدت زمان معین مثلا در مدت یکثانیه، یک دقیقه با یک ساعت می باشد.
• فشار استاتیکی: عبارت است از میزان نیروی وارد بر روتور به جهت غلبه بر مقاومت ایجاد شده توسط سیستم برای عبور سیال که معمولا با واحد پاسکال بیان می شود .
• فشار دینامیکی: عبارت است از مقدار انرژی که سیال در اثر سرعتی که از چرخش روتور و پروانه به دست آورده است در خروجی فن دارا می باشد و معمولا با واحد پاسکال بیان می گردد .
• فشار کل: عبارت است از مجموع فشار استاتیکی و فشار دینامیکی که معمولا با واحد پاسکال اندازه گیری می شود.
• سرعت چرخش یا دوران : عبارت است از سرعت چرخش روتور در هر دقیقه که با واحد RPM بیان می شود.
• راندمان عملکرد: عبارت است از نسبت نیروی وارد بر سیال از طریق هواکش به نیروی نامی وارد شده از طریق موتور به روتور فن که بستگی به ویژگیهای روتور دارد و کمیتی بدون بعد می باشد. • قدرت جذب: عبارت است از میزان نیرویی که هواکش لازم  ارد تا به شکل صحیح و کامل عمل کند دستور العمل بهره برداری نگهداری و تعمیر سیستم غبارگیر 12 که توسط موتور بوجود می آید و با واحد KW بیان می گردد.
• قدرت حک شده بر روی پلاک موتور: این مشخصات عددی بیانگر توان نامی موتور است که بر روی پلاک آن نوشته شده است و همیشه می بایست میزان آن از قدرت جذب هواکش بیشتر باشد. این کمیت بر روی اکثر الکتروموتورها با واحد KW مشخص شده است.
• سطح فشار صوتی: صدای ایجاد شده توسط پروانه های هواکش که در محدوده شنوایی انسان قرار می گیرد و واحد آن دسی بل است.
• قدرت صدا: به مجموعه فشار صوتی توسط پره ها و دیگر صداهای موجود که در حین عملکرد فن ایجاد می شوند اطلاق می شود و با واحد وات (W) بیان می گردد .

نکات ایمنی مربوط به عملیات نصب

به غیر از مواردی که در قرارداد به طور مشخص ذکر می شوند دستگاه های تهویه شرکت کاوش زیست شایان صنعت شامل هواکش و سانتریفیوژ و حفاظ های مربوطه می باشند. بنابراین چنانچه خارج از این سیستم، سیالات و دستگاههای دیگر باعث نقص  ر کارکرد سیستم شوند طبیعتا مسئولیت به عهده خریدار می باشد .
حتی در فن های دارای حفاظ، طبیعتا به جهت شدت بالای جریان هوا احتمال خطر به هنگام شروع به کار فن وجود دارد. گاهی اوقات در فن های با ابعاد بزرگ این نوع از خطر ممکن است منجر به جراحات شدید و کشنده شود.
توصیه می شود هشدارهای ایمنی لازم در مکان هایی که فن های فشار بالا با ابعاد بزرگ کار می کنند نصب شوند تا افراد از میزان فاصله ایمنی تا دستگاه مطلع شوند. برای آگاهی بیشتر از جزئیات این فواصل ایمنی میتوانید به استانداردهای بین المللی SO  NI 13349 , ISO UNI 12499 مراجعه نمائید.
کارایی حفاظها را هر ماهه بررسی کنید و در مواردی که امکان آسیب یا شکستگی وجود دارد آنها را با دستور العمل بهره برداری نگهداری و تعمیر سیستم غبارگیر 13 حفاظ های جدید جایگزین کنید. توجه داشته باشید برای نصب فن ها از اتصالاتی استفاده شود که بر اثر لرزش شل نشوند و حتما برای باز کردن آنها نیاز به ابزار و آچار باشد.
یک برنامه نگهداری زمانبندی شده را برای اطمینان از سالم بودن فن ها در نظر بگیرید که در هر بازدید از محکم بودن پیچ ها و اتصالات مطمئن شوید. حتی الامکان میزان ارتعاشات را با استفاده از تجهیزات مونیتورینگ بررسی نمائید.
همواره خطرات احتمالی ناشی از انجام تعمیرات دستگاه را مدنظر داشته باشید . بهتر است همواره عملیات تعمیر فن را در امنترین شرایط انجام دهید و تمهیدات لازم مانند جداسازی موتور از فن را در نظر بگیرید .

فهرست