انواع روش‌های دوخت کیسه فیلتر

انواع روش‌های دوخت کیسه فیلتر

انواع روش‌های دوخت کیسه فیلتر:

دوخت بدنه کیسه فیلتر به دو روش دوخت سه گانه (سه سوزنه) و حرارتی در راستای طولی آن انجام می‌گردد.

در روش دوخت عادی(دوخت سه گانه)، اتصال درز کیسه‌ها توسط نخ‌های مخصوص دوخته می‌شود که در طول مدت زمان بهره برداری و انجام عمل جت پالس از نقطه دوخته شده که مقاومت کمتری دارد به مرور زمان، آسیب دیده و از هم گسسته می‌شود، شرکت کاوش زیست شایان صنعت علاوه بر روش دوخت سه گانه ، مجهز به تکنولوژی دوخت – جوش حرارتی جهت دوخت کیسه‌ها می‌باشد که در این روش محل دوخت را طی فرایندی به هم جوش داده تا این قسمت از کیسه مقاوم شده و در مقابل سیستم جت پالس استحکام بیشتر و در نهایت منجر به افزایش طول عمر و بازدهی کیسه‌ها می‌گردد.

فهرست