غبارگیر مرطوب

شوینده‌ های ونتوری چیست و چه کاربری دارند؟ شوینده‌های ونتوری برای جداسای ذرات جامد گاز آلاینده با استفاده از یک جریان مایع کاربرد دارند. عملکرد آنها براساس مکانیسم…
روشهای مختلفی برای جداسازی مواد اجزای سازنده یک محلول وجود دارد که یکی از این روشها فرایند تقطیر میباشد در روش تقطیر جداکردن اجزاء یک مخلوط ، از…

Logo Footer