مدیران شرکت

دکتر مهدی مامن پوش
مدیرعامل
مهندس سجاد کاظمی پور
نایب رییس هیئت مدیره
مهندس سعید فر
مدیر پروژه
مهندس امیرحسین افلاکی
مدیر فروش
مهندس علیرضا نهاوندی
مدیر برنامه ریزی و کنترل کیفی
موسی الرضایی
مدیر مالی

Logo Footer