مدیران شرکت

مدیران شرکت

مهندس کمال عابدکریمی
رئیس هیئت مدیره
دکتر مهدی مامن پوش
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
مهندس سجاد کاظمی پور
مدیر بازرگانی و نایب رئیس هیئت مدیره
مهندس وحید سعید فر
مدیر واحد فنی و مهندسی
علی صراف
مدیر مالی
مهندس امیرحسین افلاکی
مدیر فروش

Logo Footer